Tjänster

Tjänster

Skadereglering försäkringsbolag

 

Vi sköter skadereglering på distans med välutbildade skadereglerare. Vår personal är vana att jobba i olika skadesystem och olika försäkringssystem.

 

Jobbet utförs ibland tillsammans med vår tjänst skadeadminist-ration. Genom denna kan vi erbjuda hela skadeprocessen från inkommande skador till slutreglering och betalning.

 

Vi börjar alltid våra uppdrag med utbildning som kunden håller tillsammans med vår personal. Vi skriver en processbeskrivning hur vi ska jobba och vilka villkor som gäller för försäkringsbolaget.

Sedan sitter vi oftast och reglerar på kundens datorer som kopplas upp ex via VPN.

 

Vi skadereglerar idag:

- Vårdfakturor

- Utlägg/kvitton

- Egendom

- Inkomst

 

Skadeadministration försäkringsbolag

 

Skadehantering står för ca 60 % av en försäkringsgivares administrativa kostnader.


Här erbjuder Adminsure en effektiv digital lösning som effektiviserar flödet för den rent administrativa delen av skadehanteringen. Vår personal kan jobba med skadeprocessen på alla förekommande skadetyper.


Vi tar emot försäkringsskador via webb, e-post och via brev.

Vi kontrollerar, registrerar skadan i skadesystem och digitaliserar eventuella papperdokument. Sedan kan skadan regleras helt digitalt via datorn.


Fördelarna förutom att det är kostnadseffektivt är att alla inkommande ärenden administreras på samma sätt, enligt framtagen arbetsprocess.

Skadehandläggarna fokuserar skadereglering inte administration och då skadeärendet är digitalt blir arbetet oberoende handläggare och plats.


Backoffice administration


Vi stödjer våra kunder i flera olika administrativa uppgifter ofta i samband med att vi digitaliserar inkommande post och handläggning i kunderna IT-system.


Nedan beskrivs några av våra administrativa tjänster.

Autogirohantering

Vi tar emot autogiron via e-post eller via brev. skannar/ocr-tolkar persnr, bankkonto, underskrift m.m. Sedan skickar vi in uppgifter till kundens it-system eller till BGC.

Postskanning

Vi tar emot alla post från kunden sorterar, rensar, återsänder och sedan skannar in posten. Sedan skickas post som PDF vidare till kundens olika e-postadresser.

Fullmaktskollen

För att snabba upp uppsägningar av försäkringar och skicka fullmakten för uppsägning till rätt försäkringsbolag och i rätt tid erbjuder vi en molntjänst.

Flexpost

Med Flexpost skickar du kontorsposten som idag skrivs ut och skickas med brev.

I stället skickas dokumentet via din dators utskriftsfunktion direkt till posten eller till KIVRA.

Inkomstförsäkring

Här har vi rationaliserat utbetalning av inkomst- försäkring, genom att ocr-tolka specifikationer från a-kassan och läsa in dem i försäkrings-bolagets it-system.


Digitalisering och datafångst

Här tar vi emot dokument oavsett hur de inkommer, kontrollerar, återsänder, digitaliserar/ocr-tolkar och levererar till kundens it-system för handläggning.

Hur vi jobbar

Processbeskriving

 

Vi beskriver i ett processdokument hur vi kommer att jobba med kundens process och hur vi vill förbättra.

Uppstart

 

Vi inplementerar processen hos oss, it-teknisk, utbildning, tester etc.

Analys/planering


Tillsammans med kunden ofta hos kunden går vi igenom dagens arbetsprocess och ser hur vi kan förbättra och förbereda för outsourcingen.

Produktion


När vi går i produktion med den outsourcade arbetsprocessen håller vi en tät kontakt med kunden den första tiden för att säkerställa kvalité.

KONTAKTA OSS

  Öneslingan 5,

  832 51 Östersund

  Tel: +46 63-127235

FÖLJ OSS

Facebook

Vi effektiviserar Sverige!

© Copyright 2018. All Rights Reserved.